top of page
חוק הסמכות

חוק הסמכות קובע שבני אדם יעדיפו לנקוט בפעולה אותה מבצע או עליה ממליץ אדם הנתפס בעיניהם בעל סמכות בתחום. סממני הסמכות הם רבים: מתעודה על הקיר ועד לבוש או ז'רגון דיבור, ושימוש מושכל בהם מגדיל את כוח ההשפעה. צריך להיזהר מבלבול בין "בעל הסמכות" לבין "בעל סמכות". הראשון הוא 'האחראי', השני הוא 'המקצוען'. לצורך השפעה הנך רוצה להיתפס בתור השני, ולא הראשון.

bottom of page