חוקי ההשפעה

חוק העקביות

חוק העקביות קובע שבני אדם תמיד יעדיפו להיות עקביים בדעותיהם

חוק ההדדיות קובע שמי שמקבל מרגיש מחויבות להחזיר

חוק ההדדיות
חוק החיבה

חוק החיבה קובע שבני אדם נוטים להשתכנע ביתר קלות על ידי אנשים אותם הם מחבבים

חוק הסמכות קובע שבני אדם יעדיפו לנקוט בפעולה אותה מבצע או עליה ממליץ אדם הנתפס בעיניהם בעל סמכות בתחום

חוק הסמכות
חוק הנדירות

חוק הנדירות קובע שככל שמוצר או שרות הופכים נדירים יותר וקשים יותר להשגה, כך הם הופכים לאטרקטיבים יותר בעינינו

חוק ההוכחה הסוציאלית

חוק ההוכחה הסוציאלית קובע שבני אדם מוצאים מה נכון על פי מה שאחרים מוצאים שנכון

חוק המחויבות קובע שבני אדם יעדיפו לעמוד בהתחייבויותיהם לאחרים מאשר להפר אותן

חוק המחויבות

חוק הניגודיות קובע שבני אדם תופסים מידות באופן יחסי בלבד

חוק הניגודיות