top of page
חוק עקביות

חוק העקביות קובע שבני אדם תמיד יעדיפו להיות עקביים בדעותיהם, קביעותיהם ופעולותיהם. השלכות החוק שלעיל הינן חמורות משאנו מדמיינים: בני אדם יעדיפו בדרך כלל להיצמד לדעה או לקביעה שלהם גם אם היא מתגלית להם כשגויה! חוק זה עובד גם לכיוון השני: על מנת לשכנע אדם לבצע פעולה כלשהי מספיק לגרום לו רק להתחיל אותה, חוק העקביות כבר יעשה את השאר.

bottom of page