top of page
חוק החיבה

חוק החיבה קובע שבני אדם נוטים להשתכנע ביתר קלות על ידי אנשים אותם הם מחבבים. לכן לפני שמתחילים בתהליך השכנוע צריך לגרום לאדם שמולך לחבב אותך. הדבר תלוי רבות בכריזמה אישית, אך מסתבר שכריזמה היא לא רק תכונה מולדת, היא גם נרכשת. במילים אחרות באמצעות שימוש מושכל בטכניקות של השפעה ניתן לשפר את הכריזמה, ולגרום לאנשים לחבב אותך, לפעמים עוד לפני המשפט הראשון.

bottom of page