top of page
חוק הניגודיות

חוק הניגודיות קובע שבני אדם תופסים מידות באופן יחסי בלבד. לדוגמא: אין "יקר" או "גדול", יש "יקר יחסית ל-", "גדול מ-" וכו'. יתרה מזאת: המידע הראשון שנקלט הוא זה שישמש אמת מידה לכל מידע שיגיע לאחריו. לכן מבין שני מוצרים עדיף להציע ראשון דווקא את היקר יותר. אם היקר יותר נקנה – יופי. אם לא, זה הזמן להציע את המוצר השני, הזול מבין השניים. אלא שעתה הוא ייתפס כהרבה יותר זול, שכן הוא כבר נמדד יחסית למחיר המוצר היקר.

bottom of page