top of page
חוק המחויבות

חוק המחויבות קובע שבני אדם יעדיפו תמיד לעמוד בהתחייבויותיהם לאחרים מאשר להפר אותן. ישנן סוגים שונים של התחייבויות; מהתחייבות של אדם לעצמו ועד התחייבות פומבית, ואלו מעלים את אפקטיביות תהליך השכנוע במידות שונות. לפני שאתם מתחילים לשכנע אדם נסו לגרום לו להביע בקול את הזדקקותו לדבר אליו אתם מנסים לשכנעו.

bottom of page