top of page

כדור נמוך

מה לגבי הפרה בוטה של החוזה? האם ניתן להבטיח דבר מה, ולאחר ההסכמה לעסקה לסגת מהבטחתך והעסקה עדיין תצא אל הפועל? מסתבר שכן. אחת מטכניקות השכנוע העתיקות בעולם היא: ה'כדור הנמוך':

  1. הצעת עסקה אטרקטיבית ללקוח שכוח המשיכה שלה מבוסס על X (יתרון כלשהו של המוצר/עסקה).

  2. הלקוח רואה כי טוב ומסכים.

  3. הדגשת היתרונות הנוספים של המוצר/עסקה (..Y,Z,W) תוך שימת דגש על כך שהלקוח נכנס לעסקה מרצונו החופשי.

  4. שינוי תנאי העסקה (לתנאים שמלכתחילה כיוון אליהם מציע העסקה) בהם X כבר אינו כלול מסיבה זו או אחרת.

הם באו בגלל סיבה ראשונית, אבל נשארו בגלל סיבות נוספות, ועכשיו כשלוקחים להם את הסיבה הראשונית הם לא נסוגים מהעסקה שכן כבר התחייבו אליה, והם משכנעים עצמם שהעסקה עדיין טובה בשל הסיבות שנוספו. טכניקת הכדור הנמוך היא טכניקת שכנוע מהזן הירוד ביותר, אך בשל כוחה היא גם נפוצה ביותר, ממחשב חדש ועד רכב חדש: המחיר שתשלמו בסופו של דבר יהיה גבוה מהמחיר שבפרסומת, ופעמים רבות אנו מוצאים את עצמנו נמשכים לעסקה שרק לאחר בירור מעמיק יותר מסתבר לנו שהיא לא אטרקטיבית כפי שהוצגה בפנינו בתחילה, אך בשלב זה אנו כבר עמוק בפנים ואנו משכנעים עצמנו שזו עדיין עסקה כדאית.

אז בפעם הבאה שמשנים לכם את תנאי העסקה באמצע העסקה נסו להיזכר מה הסיבה הראשונית בעטיה נמשכתם לעסקה והאם היא עדיין שם. כי אם לא אתם מועדים לחטוף כדור נמוך.


bottom of page